O psychologii sportu

Karolina Chlebosz

PUBLIKACJE


  • Behnke, M., Chlebosz, K., Kaczmarek, M. (2017). Trening mentalny- Psychologia sportu w praktyce. Inne Spacery, Zielonka.

  • Chlebosz, K., Bojkowski, Ł. (2016). Multiple intelligence concept in physical activity in: Wyszowska, I., Rąglewska, P. (red.). Civilization Progress and Physical Education Culture. Poznań: AWF, 17-26

  • Chlebosz K., Bojkowski Ł., Urbaniak, A. (2015). The relation between abusing alcohol and MMSe scale score in elderly people group (residents of the Social Welfare Home) In: Polish Review of Health Sciences, 4 (45). Poznan, University of Medical Science), 229-234.

  • Chlebosz, K., Brdak, M., Laudanska- Krzeminska, I. (2014). Motivational determinants of engagement style in to social work by volunteers working during UEFA EURO 2012™ tournament. Journal of Health Sciences, 4, 55-63.

  • Chlebosz, K., (2013). Temperamental and motivational determinants of sport activity. In: New Trends in Tourism Research. A Polish Perspective, 279-295.

  • Bojkowski, Ł., Chlebosz K., (2013). Wzorzec osobowy trenera piłki nożnej dzieci i młodzieży. In: Kultura Fizyczna a Rozwój Człowieka i Społeczeństwa, (Role model of a football trainer (children and youths). In: Physical Culture and Development of Human and Society), 23- 32.

  • Bojowski, Ł., Chlebosz K., (2013). Temperamentalne determinanty uprawiania sportów ekstremalnych. In: Kultura Fizyczna a Rozwój Człowieka i Społeczeństwa (Temperament in Extreme Sports. In: Physical Culture and Development of Human and Society), 45- 55.

  • Bartkowiak, A., Chlebosz, K., Jankowska A., Laudanska- Krzeminska I., (2011). Komunikacja, jako niezbędna kompetencja w pracy nauczyciela wychowania fizycznego- z teorii w praktykę. In: Nowe idee w badaniach nad sportem, turystyką, rehabilitacją i wychowaniem fizycznym, (Communication as a neccesary competence in physical education teacher practice- from theory to practice. In: New ideas in research of sport, tourism, rehabilitation and physical education), 47-57


Moja Aktywność